Toeslagen en SVB

Wij helpen u bij het aanvragen van alle toeslagen, maar ook bij het aanvragen van kinderbijslag.

- Zorgtoeslag

- Huurtoeslag

- Kind gebonden budget

- Kinderopvangtoeslag

Bezwaarschriften

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, uitkeringsinstantie of andere instellingen, dan kunnen wij u helpen bij het maken van bezwaar.

Ook kunnen wij u helpen met het treffen van een betalingsregeling.

Vertalen

Als u hulp nodig heeft met het begrijpen of lezen van brieven in de Nederlandse taal, dan kunnen wij deze voor u vertalen.

Ook kan ik met u meegaan naar een gesprek bij de gemeente, sociale dienst of andere instanties/bedrijven.